Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene ikke har endret seg siden forbudet ble innført i august. Vi ønsker fortsatt å unngå ferdsel / aktivitet som kan hindre utførelsen av arbeid på stedet. I tillegg vil ferdsel i området kunne medføre sikkerhetsrisiko

Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politilovens § 30, nr.1, jf § 7 – kr 8 000. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats.

Forlengelsen av oppholdsforbudet gjelder fra og med 1. oktober, 2019 klokken 24:00 til 31. oktober, 2019, klokken 24:00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet.

Koordinater for oppholdsforbudet
Kart og koordinater for oppholdsforbudet