Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene ikke har endret seg siden forbudet ble innført i august. Vi ønsker fortsatt å unngå ferdsel / aktivitet som kan hindre utførelsen av arbeid på stedet. I tillegg vil ferdsel i området kunne medføre sikkerhetsrisiko

Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politilovens § 30, nr.1, jf § 7 – kr 8 000. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats.

Det eksisterende oppholdsforbudet gjelder fra og med 01. desember, 2019, klokken 00.00 til og med den 10. januar, 2020, klokken 24:00. Forlengelsen gjelder fra og med den 10. januar, 2020, klokken 24.00 til og med den 29. februar, 2020, klokken 24.00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet.

 

Kart over oppholdsforbudssonen
Koordinater, oppholdsforbudssonen