Visepolitimester Steinar Kaasa vil fungere som politimester i Sør-Øst inntil videre.

-Det er selvfølgelig svært trist å forlate Sør- Øst politidistrikt, og alle de flinke medarbeiderne jeg har vært leder for de siste årene. Sammen har vi lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å etablere politidistriktet. Etter snart 28 år i politiet – av dem 19 år som politimester, er jeg svært glad for den muligheten jeg har fått til å ta fatt på nye oppgaver i Justisdepartementet, sier Christine Fossen.

Departementet ser fram til å bli styrket med Fossens lange og brede erfaring og kompetanse fra politietaten.

- Jeg vil takke Christine Fossen for arbeidet hun har lagt ned i etableringen av Sør-Øst politidistrikt. Det har vært en sterk innsats og et utfordrende arbeid. Nå har hun fått tilbud om nye og viktige oppgaver i Justisdepartementet, og jeg ønsker henne lykke til, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

 

Om Christine Fossen

Christine Fossen har til sammen 28 års fartstid i politiet, i 6 ulike distrikt, hvorav 19 år som politimester.

Christine Fossen har jobbet i både Moss og Oslo politidistrikt, og i tillegg vært politimester i 4 ulike distrikt: Vadsø, Søndre Buskerud, Vestfold og Sør-Øst. Hun har også hatt flere internasjonale oppdrag