Passkontor stengt i november

Det blir ikke lagt ut timer på timebestillingssystemet for de aktuelle dager, og det vil dermed ikke påvirke våre brukere i nevneverdig grad. Det er imidlertid heller ikke anledning til å hente bestilte pass på de aktuelle dagene som er nevnt over. Frem til nytt timebestillingssystem er på plass, legges det ut timer kun for kortere perioder av gangen.

Dette gjelder passkontorene på Notodden, Skien (Grenland politistasjon), Politiets publikumsssenter i Stokke, Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Gol.