Den døde er Roger Brian Hart, 55 år, fra Storbritannia. Hart var fisker og oppholdt seg på Vengsøya i forbindelse med arbeid. Navnet offentliggjøres i samråd med de pårørende.

Siktelsen

En mann i slutten av 20-åra, norsk statsborger og tidligere kjent av politiet, er sikta for overtredelse av

  • Straffeloven § 272, jf. § 271 for å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk

og

  • Straffeloven § 288 for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse

Den sikta er avhørt og er i politiets varetekt. Anken over fengslingskjennelsen er forkasta av lagmannsretten. Forsvarer er Ken Olav Warth.

Videre etterforskning

Den avdøde er obdusert, men obduksjonen ga ikke noen entydig dødsårsak. Den videre etterforskninga dreier seg om innhenting og gjennomgang av teknisk materiale og avhør av vitner.