Det var 10 107 politiårsverk ved utgangen av september 2019. Det har vært en nedgang på 18 politiårsverk fra utgangen av august 2019 til utgangen av september 2019.

Oppdaterte tall brutt ned på politidistrikt og særorgan finner du under bemanning og dekningsgrad