Tallene over nyutdannede fra 2019-kullet som er ansatt i politiet viser en nedgang på 18,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019. Dette skyldes sesongvariasjoner og bruk av sommervikariater.

−  Utviklingen er forventet, og kommer av at mange nyutdannede har vært ansatt i midlertidige sommervikariater. Samtidig har det vært en økning i andelen med fast ansettelse på tvers av alle kullene. Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det kan ta tid å få fast ansettelse, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

  • 80,8 prosent av studentene fra 2018-kullet er ansatt i politiet, og 64,6 prosent av disse er ansatt i faste stillinger.
  • 90,9 prosent av studentene fra 2017-kullet er ansatt i politiet, og 86,1 prosent av disse er ansatt i faste stillinger.
  • 95,2 prosent av studentene fra 2016-kullet er ansatt i politiet, og 95,5 prosent av disse er ansatt i faste stillinger.

    Se den fullstendige statistikken her