Oslo politidistrikt har hatt en travel helg med mange oppdrag.

Status per nå er politiet har registrert til sammen 11 voldshendelser gjennom helgen som fremsto som uprovoserte. Videre etterforskning må avklare mer om omstendigheter og eventuelle motiv.

Disse sakene har hatt høy prioritert gjennom helgen, og det er foreløpig pågrepet til sammen 16 personer i sju av disse sakene.

De pågrepne er i aldersspennet fra 16 til 30 år. Flere av de pågrepne er kjente for politiet fra tidligere, mens noen av dem ikke er registrert med straffbare forhold tidligere.

Per nå ser vi ingen sammenheng mellom sakene.