Saken etterforskes bredt, og det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert om bakgrunn eller motiv for hendelsen.

De to siktede er foreløpig ikke avhørt. Det tas sikte på å gjennomføre avhør av dem i løpet av dagen. Politiet har gjennomført en rekke vitneavhør som har gitt oss viktig informasjon så langt i saken. Det vil også utover dagen bli gjennomført avhør av vitner, både til hendelsen og andre som politiet mener kan bidra med informasjon.

Vi ber fortsatt publikum ta kontakt med politiet hvis de har opplysninger eller har gjort observasjoner og fortsatt ikke har snakket med politiet. Politiet ønsker også tilsendt videoer og bildemateriale i forbindelse med saken – dette kan sendes til https://tips.politiet.no/

Inntil avhør er gjennomført, har ikke politiet ny informasjon å meddele fra etterforskningen. Vi vil oppdatere status etter at avhørene er gjennomført.
Mannen er siktet for drapsforsøk, og kvinnen er siktet for befatning med våpen.
Mannens forsvarer er advokat Øyvind Bergøy Pedersen. Kvinnens forsvarer er advokat John Arild Aasen.

Det vil ikke bli fremstilling for fengsling i dag. Dette blir først i morgen, og etter at påtalemyndigheten har gjort sine vurderinger etter avhørene i dag.

I og med at politiet avfyrte skudd i forbindelse med hendelsen er Spesialenheten for politisaker koblet inn.