Her er en oppdatert oversikt over de 11 sakene fra helgen (18. - 20. oktober) som i utgangspunktet framsto som uprovoserte voldshendelser.

Videre etterforskning vil avklare mer om omstendighetene og eventuelle motiv i den enkelte sak. Sakene er fortsatt under etterforskning, og status i sakene kan endre seg.

Listen utelukker heller ikke at det kan ha skjedd andre hendelser i samme tidsrom. Det kan være saker politiet ikke har kjennskap til, eller saker som blir anmeldt på et senere tidspunkt.

Listen nedenfor er oppdatert 22.10 ca kl. 14 (bortsett fra sak nr. 9 som er oppdatert i dag).

 1. Natt til fredag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse inne på et utested på Majorstuen.  En mann i tidlig 20-årene pågrepet. (Etterforskes ved enhet vest, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10:
  Siktede har avgitt politiforklaring. Siktede erkjente å ha skallet ned fornærmede på dansegulvet.

 2. Fredag kveld ble en mann i tidlig 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i nærheten av Majorstuen. En gutt under 18 år har status som mistenkt. (Etterforskes ved enhet sentrum, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10:
  Politiet arbeider med å innhente video og avhør av mistenkte. Barnevernet er rutinemessig varslet.

 3. Fredag kveld ble en mann i midten av 30-årene utsatt for kroppskrenkelse av 4-5 ukjente gjerningspersoner i sentrum, og deretter ranet. Fornærmede er avhørt. Ingen er foreløpig pågrepet (Etterforskes ved enhet sentrum, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10:
  Politiet har ingen mistenkte i saken. Jobber med vitneavhør, samt sikring og gjennomgang av videoovervåkning.

 4. Natt til lørdag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppsskade i sentrum av 4 ukjente gjerningspersoner. Foreløpig er ingen pågrepet. (Etterforskes ved enhet sentrum, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10: Politiet har ingen mistenkte i saken. Jobber med gjennomgang av videoovervåkning og identifisering av gjerningspersonene.
 5. Natt til lørdag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i sentrum. En mann i slutten av 20-årene er pågrepet. Mannen er fengslet i fire uker. I tillegg kan det ha vært ytterligere 1 eller 2 ukjente gjerningspersoner. (Etterforskes ved felles enhet for etterretning og etterforskning, Oslo politidistrikt)

 6. Natt til lørdag ble en mann tidlig i 30-årene utsatt for kroppsskade i sentrum. En mann i slutten av 20-årene pågrepet. Ble senere løslatt. (Etterforskes ved enhet sentrum, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10: Uklart hendelsesforløp. Den påtalemessige vurderingen var at varetektsfengsling ikke var aktuelt ettersom vilkårene i straffeprosessloven § 171 1. ledd nr. 3 ikke anses oppfylt. Det kreves sterk grad av sannsynlighet for nye straffbare forhold, og dette anses ikke å foreligge i denne saken. Politiet jobber med avhør av vitner, og gjennomgang av videoovervåkning.


 7. Natt til lørdag ble en kvinne tidlig i 20-årene utsatt for antatt ran, og kroppskrenkelse, på Grønland. En mann tidlig i 30-årene pågrepet. Er begjært varetektsfengslet. (Etterforskes ved enhet sentrum, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10:
  Alle parter avhørt. Siktede har delvis erkjent forholdet. Vurdert fengslet, men løslatt og ilagt meldeplikt.

 8. Natt til søndag ble 2 menn i slutten av 20-årene, og en kvinne i midten av 20-årene utsatt for kroppsskade og kroppskrenkelse i sentrum. 6 menn i begynnelsen av 20-årene er pågrepet. 2 av disse er avhørt, de fire andre avhøres i løpet av dagen. Fengslingsspørsmålet vil deretter bli vurdert. (Etterforskes ved enhet sentrum, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10: Seks personer er siktet i saken, og alle er avhørt og løslatt. Den påtalemessige vurderingen var at varetektsfengsling ikke var aktuelt ettersom vilkårene i straffeprossesloven § 171 1.ledd nr 3 ikke anses oppfylt. Det kreves sterk grad av sannsynlighet for nye straffbare forhold, og dette anses ikke å foreligge i denne saken, blant annet fordi de siktede ikke er kjent for politiet fra før. Hendelsesforløpet er uklart. Video fra området rundt åstedet sikres. Politiet arbeider med å avhøre vitner.

 9. Natt til søndag ble en mann tidlig 40-årene utsatt for kroppsskade på Romsås. Politiet lette etter 4-6 ukjente gjerningspersoner. Ingen er pågrepet. Video innhentet, og politiet jobber med å identifisere gjerningspersonene. (Etterforskes ved enhet øst, Oslo politidistrikt)

  Status per 23/10 kl. 11.30: En 16 år gammel gutt ble pågrepet tirsdag kveld 22. oktober, og blir avhørt i dag. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling i dag kl. 14. Politiet etterforsker ytterligere for å finne de andre gjerningspersonene.

 10. Natt til søndag ble en mann i midten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse på Majorstuen. 5 gutter under 18 år pågrepet. Sitter fortsatt i arrest og skal avhøres i løpet av dagen. (Etterforskes ved enhet sentrum, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10:
  Alle de fem siktede ble avhørt og løslatt etter avhør. Flere av de mistenkte erkjenner å ha vært involvert i hendelsen, og en person erkjenner straffeskyld. Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet ytterligere.

 11. Natt til søndag ble en mann i midten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i sentrum. Flere ukjente gjerningspersoner.  Politiet har ingen mistenkte i saken. Video er sikret og blir gjennomgått. (Etterforskes ved enhet sentrum, Oslo politidistrikt)

  Status per 22/10:
  Politiet har ingen mistenkte i saken. Jobber med vitneavhør, samt sikring og gjennomgang av videoovervåkning.