Øvelse Nordlys er en nasjonal kontraterrorøvelse hvor Innlandet deltar sammen med Vest og Trøndelag politidistrikt.

Øvelse Nordlys skal øve og videreutvikle evnen til samhandling og felles nasjonal innsatsevne fra både justis- og forsvarssektoren. Øvelsen ledes av Politidirektoratet.