Øvelse Nordlys er en nasjonal kontraterrorøvelse som gjennomføres en gang i året. I år deltar Innlandet, Vest og Trøndelag politidistrikt.

Øvelse Nordlys skal øve og videreutvikle evnen til samhandling og felles nasjonal innsatsevne fra både justis- og forsvarssektoren. Øvelsen ledes av Politidirektoratet.