En rumensk mann i 20-årene ble forrige onsdag dømt i Oslo tingrett for et tyveri som skjedde i Kirkegata mandag 21. oktober. En kvinne ble frastjålet sin mobiltelefon og lommebok, som hun oppbevarte i en ryggsekk.

Tyveriet ble oppdaget av vitner. Mannen forsøkte å løpe fra stedet, men vitnene klarte å holde ham tilbake. Politiet ble tilkalt, og pågrep mannen. Han ble siktet for grovt tyveri.

- Han erkjente straffskyld og samtykket til at saken kunne avgjøres ved tilståelsesdom. Dermed tok det bare to dager fra pågripelsen, til dom ble avsagt, sier politiadvokat Jørgen Brodal ved Felles kriminalenhet (FKE) i Oslo politidistrikt.

I retten avga tiltalte en uforbeholden tilståelse. Retten fant at dette var formildende, og dømte ham til 60 dagers fengsel.

Både domfelte og påtalemyndigheten godtok dommen på stedet.