De tre restaurantene driver et lignende konsept og har forbindelser på eiersiden.

– Bakgrunnen for aksjonen er mistanke om alvorlige skatte- og regnskapsmessige overtredelser knyttet til driften av restaurantene, sier politiadvokat i Agder politidistrikt og felles talsperson på vegne av a-krimsenteret i Kristiansand, Bernt Olav Bryge.

A-krim senteret er av den oppfatning at det har foregått betydelig kontantomsetning som er uteholdt fra selskapenes regnskaper, og at dette har vart over flere år.

Aksjonen ble ledet av a-krimsenteret i Kristiansand og i praksis utført i et samarbeid mellom Skattetaten og a-krimenheten ved Agder politidistrikt. Operativt mannskap fra Agder politidistrikt bistod også under aksjonen.

– Mandagens aksjon er et resultat av en lengre tids etterforskning i samarbeid med alle etatene i a-krimsenteret. En person er pågrepet og siktet for grovt skattesvik og grov regnskapsovertredelse eller medvirkning til dette, sier Bryge.

– Etterforskningen så langt viser at det er behov for å opprettholde kontrollvirksomheten rettet mot serveringsbransjen i Agder, og det vil bli ytterligere kontroller i tiden framover, sier Bryge.

Fakta A-krimsenter Kristiansand

  • A-krimsenteret i Kristiansand ble åpnet i 2016, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet i Agder.
  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Agder politidistrikt, NAV Kontroll, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
  • Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
logo a-krim

For media

Spørsmål fra media i denne saken kan rettes til politiadvokat i Agder politidistrikt og felles talsperson på vegne av a-krimsenteret i Kristiansand, Bernt Olav Bryge på telefonnummer 38 13 61 86.