Om noe haster og det er behov for nødpass kan lokasjonen på Gardermoen være en mulighet.