Politiet kan før og under en demonstrasjon stille vilkår som er nødvendige for å ivareta ro og orden, eksempelvis bestemme tid og sted for hvor demonstrasjonen skal gjennomføres.

SIAN hadde gjennom media og annonsering bekjentgjort at de ville sette fyr på Koranen under lørdagens demonstrasjon i Kristiansand sentrum. Politiet i Agder har vært i dialog med både SIAN og motdemonstranter i forkant av lørdagens markering, og vært tydelig på hva som aksepteres og hva som ikke ville bli akseptert.

– Foran denne demonstrasjonen fikk SIAN blant annet klar beskjed om at politiet ikke vil akseptere bruk av åpen ild. Bakgrunnen for dette er en sikkerhetsmessig vurdering fordi åpen ild ville være en risiko for SIAN, motdemonstranter og publikum. En slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot vi ikke åpen ild, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl.

– Når SIAN til tross for politiets klare instruksjoner, bryter vilkårene som er satt, er det straffbart, og vi grep inn som vi gjorde. Politiets primæroppgave ved demonstrasjoner er å ivareta ro, orden og sikkerhet, samt å bidra til at alle som ønsker det får ytre seg. Det var vår oppgave også denne gang, sier stabssjef i Agder politidistrikt, sier Sjustøl.

Media:
Talsperson i Agder politidistrikt i denne saken er stabssjef Morten Sjustøl. Han kan nås på telefon 404 42 240