Oppdaterte tall hos Agder politidistrikt viser at økningen i utstedelse av nye pass er på hele 45 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. I forbindelse med denne økningen er det foretatt en del endringer i bestillingsrutinene for pass.

For å kunne styre pågangen er det innført et nytt timebestillingsystem som gjør at man nå må bestille time for å få nytt pass ved de tre passkontorene i Farsund, Arendal og Kristiansand.

Drop-in er forbeholdt situasjoner der det er behov for nødpass, og vi Agder politidistrikt presiserer at drop-in for ordinære pass ikke vil bli prioritert.

– Det er derfor viktig at publikum benytter seg av muligheten for å bestille time. Ventetiden for timebestilling er relativt kort ved alle tre lokasjonene i Agder, og kapasiteten kan styrkes midlertidig ved behov, sier leder av seksjon for forvaltning i Agder politidistrikt, Tom Eklund.

– Publikum vil dermed ha en forutsigbarhet om når pass-søknaden vil bli håndtert, og kan dermed unngå å bli sittende og vente i timevis, sier Eklund.

Informasjon om pass og timebestilling finnes på politiet.no/pass.

 

For media
Kontaktperson for media i denne saken er leder av seksjon for forvaltning i Agder politidistrikt, Tom Eklund. Han kan nås på telefon 905 37 690.