-Vi erfarer at ordlyden i operasjonsordren ble oppfattet som noe upresis, og gir uttrykk for at terskelen for å gripe inn er lavere enn hva den egentlig er. Vi ser også at det blir en komplisert og krevende avveining å ta for våre mannskaper som befinner seg på stedet. Ordren bidro i så måte kanskje mer til å forvirre enn oppklare. Vi er derfor nå i gang med å justere operasjonsordren, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skal verne om ytringsfriheten

Politiet skal verne om ytringsfriheten så langt det er mulig. Politiet kan sette tydelige rammer og vilkår for arrangementer og demonstrasjoner for å sikre at de skal gå forsvarlig for seg. Politiet skal også kunne gripe inn dersom de ser at det er fare for liv og helse, eller av ordens- og sikkerhetsmessige hensyn.

Selv om ytringsfriheten står sterkt i Norge, kan hatefulle ytringer straffes. Å tenne på et religiøst symbol er ikke et lovbrudd. Men i den eksisterende operasjonsordren ble politidistriktene bedt om å vurdere en slik hendelse ut fra konteksten den skjer i. Hvis det skjer på offentlig sted i en sammenheng med stygg ordbruk, motdemonstranter og spent stemning, mener Politidirektoratet at en slik handling helhetlig sett kan ende med overtredelse av straffelovens §185. I slike tilfeller vil politiet kunne gripe inn, men løpende vurderinger må gjøres i hver enkelt situasjon.

-Det er krevende juridiske avveininger som ligger til grunn i den originale operasjonsordren. Politidirektoratet ser at det er rom for at dette kan tolkes ulikt, og at dette blir krevende for operative mannskap å vurdere på stedet, samtidig som de skal håndtere en pågående hendelse. Vi har fått tydelige tilbakemeldinger på dette fra våre medarbeidere, og det lytter vi til. Det er grunnen til at vi nå er i gang med å justere den eksisterende operasjonsordren, avslutter Bjørnland.

Operasjonsordren er nå på høring i politidistriktene og vil sendes ut om kort tid.