Frivillige mannskaper i skredet i Tamokdalen
Frivillige mannskaper i skredet i Tamokdalen
FotoScanpix

Da den første telefonen kom inn til politiets operasjonssentral om ettermiddagen 2. januar, startet en redningsaksjon som varte i flere dager før den gikk over i en flere uker lang leteaksjon etter omkomne. Disse dagene og ukene involverte personell fra store deler av samfunnet, både fra Forsvaret, frivillige og profesjonelle mannskaper. Noen ble kastet rett inn i det uten å ville det, som lokalbefolkningen i Tamokdalen.

Vi er ikke ukjent med snøskred i denne delen av landet. Dette skredet ga oss allikevel utfordringer da det fant sted på 1000 meters høyde i den mørkeste tida med det av vær som naturen kunne kaste på oss. Alle involverte gjorde seg gode erfaringer for hvordan løse neste oppdrag på en enda bedre måte.

Denne rapporten er et sammendrag av disse erfaringene. Fra et samvirkeperspektiv kan man hevde at denne saken er en suksesshistorie, til tross for dens tragiske utfall. Men vi streber alltid etter å gjøre det bedre da vi vet at historien dessverre kommer til å gjenta seg på et annet fjell, en annen dag.

Du kan laste ned hele rapporten her: Oppsummering av samarbeidsaktørers erfaringer etter skredet i Tamokdalen