Ny tilstandsanalyse trafikk

Med tilstandsanalysen, som er laget på oppdrag fra Politidirektoratet, ønsker vi å bidra til en felles situasjonsforståelse og kunnskap om trafikkriminalitet, som grunnlag for prioritering av politiets forebyggende innsats på veien, forklarer UP-sjef Steven Hasseldal.

Trafikkulykker er ett av våre store folkehelseproblemer, og er i tillegg det lovbruddsområdet som resulterer i tap av flest liv i Norge. Trafikkulykker rammer mange. Noen har tatt høy risiko, mens andre er ofre helt uten skyld. I politiets innbyggerundersøkelsen fra 2018, bekreftes det at å bli rammet av en alvorlig trafikkulykke er det publikum frykter aller mest.  Politiets forebyggende kontrollvirksomhet på veien er derfor fortsatt et av de aller viktigste tiltak for bedre trafikksikkerhet, noe som også er svært godt dokumentert gjennom forskning.

Trafikksikkerhetsarbeidet - tilstandsanalyse 2020