- Dette er et viktig og prioritert arbeid fra regjeringens side, som også inkluderer å utarbeide et overordnet, langsiktig målbilde for politiets beredskapskapasiteter. Jeg er svært glad for å ha blitt spurt om å lede dette arbeidet, og ser fram til å ta fatt på det, sier Knut Smedsrud.

Det har nå gått nærmere sju år siden terrorberedskapsmeldingen ble lagt fram, og det nærmer seg 10 år siden 22. juli 2011. En rekke tiltak er gjennomført, iverksatt eller planlagt for å videreutvikle arbeidet med å forebygge og håndtere terror. Nå er det imidlertid behov for en mer helhetlig tilnærming til dette arbeidet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i mandatet for prosjektarbeidet.

- Jeg er glad departementet har valgt Knut til dette arbeidet. De vil dra nytte av hans lange og solide erfaring innen beredskapsarbeid. Jeg ser på dette som en investering i norsk politi. Jeg vil ønske han lykke til med et viktig arbeid det neste året, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.                 

Knut Smedsrud begynner i Justis- og beredskapsdepartementet allerede 2. januar 2020, og kommer tilbake til POD i januar 2021. Arbeidet med å finne en midlertidig erstatter i hans fravær er i gang, men er foreløpig ikke landet.