Den avdøde, Nina Bråthen (46 år), ble funnet død i sin leilighet på Fjell i Drammen 23. juli i år.

Etterforskningen har vist at kvinnen døde en gang i løpet av juli 2019.

Saken ble innledningsvis etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Saken ble etterforsket bredt av politiet fra juli 2019. I løpet av høsten ble saken ytterligere prioritert da det framkom at det kunne dreie seg om et drap.

- Den tid som er medgått fra funnet av kvinnen til en pågripelse, har gått til omfattende teknisk og taktisk etterforskning. Skjellig grunn til mistanke mot en bestemt person ga i slutten av november grunnlag for pågripelse og begjæring om fengsling, sier politiinspektør Pedersen.

Politiet ønsker publikums bistand til opplysninger tilknyttet avdøde og ikke minst gjelder det opplysninger fra sommeren 2019. Politiets tipstelefon er 969 45 605.  

- Politiet har tatt en rekke vitneavhør, men antar at det likevel kan være opplysninger som ennå ikke er kommet til politiets kunnskap. Selv om vitner selv skulle mene at deres opplysninger ikke er interessante, ber vi om at vitner kontakter politiet. Dette gjelder ikke minst observasjoner av avdøde med videre, opplyser Pedersen.