Den generelle trafikkavviklingen i Oslo vil ikke i særlig grad bli berørt i forbindelse med utdelingen, men det vil bli enkelte kortvarige stans når kortesjer forflyttes i Oslo sentrum i områdene rundt Oslo rådhus, Stortinget, Karl Johans gate, Grand Hotel, Slottet og Nobelinstituttet.

Det er i tillegg enkelte endringer i muligheten for å parkere i nærheten av Oslo Rådhus, Stortinget, Karl Johans gate og Grand Hotel. Følg gjeldende anvisning på trafikkskilt for trafikale begrensninger og parkering.

Unngå bilkjøring i de områdene som er tilknyttet fredsprisutdelingen på Oslo rådhus i den grad det er mulig.

Deler av Rosenkrantz gate, langs fasaden til Grand Hotel, vil i perioder bli stengt for gjennomkjøring og varelevering. Gående vil kunne passere.

De trafikale utfordringene vil i hovedsak gjelde tirsdag 10. og onsdag 11. desember.

Vi oppfordrer alle til å beregne god tid i forbindelse med reise til og fra arrangementene, da det forventes å være stort oppmøte.

Følg oss på Twitter https://twitter.com/oslopolitiops for oppdateringer.
Benytt kollektiv transport hvis mulig, se www.ruter.no for nærmere informasjon.