Hensikten med kontrollen var å avdekke brudd på utlendighetsloven, skatte- og avgiftslovgivningen og arbeidsmiljøloven m.m.

Politiet kontrollerte flere bedrifter i ulike næringer i Tromsø. 108 personer ble kontrollert for oppholds- og arbeidstillatelse.

Ved et massasjestudio i sentrum avdekket vi en thailandsk statsborger som jobbet uten arbeidstillatelse og som ikke har lovlig opphold. UDI har utvist henne fra Norge i 5 år.

Utover dette synes politiet det er positivt at de fleste foretakene som ble kontrollert hadde ting i orden med tanke på oppholds- og arbeidstillatelser.

– Dette viser også at hyppig kontrollvirksomhet virker forebyggende og vi er godt fornøyd med samarbeidet med de andre offentlige etatene under kontrollen, sier seksjonsleder ved seksjon for grensekontroll og utlending, Elisabeth Wahlin. 

NAV Kontroll avdekket to tilfeller som skal utredes nærmere med tanke på trygdesvindel og en håndfull ansatte som ikke var registrert i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Skatteetaten og Kemneren kontrollerte hvorvidt arbeidsgivere har overholdt sin plikt til å opplyse om arbeids- og inntektsforhold. I alt ble 193 personer og 47 virksomheter kontrollert. Det ble hentet inn nærmere 1,6 millioner kroner i ubetalte restanser. Det er tatt utlegg i fysiske kontanter og det ble gjennomført betaling via nettbank på stedet. Det ble varslet bokettersyn på stedet, på en av de kontrollerte virksomhetene.

– Vi sier oss godt fornøyd med gjennomført kontroll i samarbeid med øvrige etater, sier kemneren i Tromsø, Inger Klo.

– Godt forarbeid og grundige analyser fra kompetente medarbeidere danner grunnlag for slike samarbeidskontroller, sier skattekrimsjef i Skatteetaten, Erik Nilsen.

Statens vegvesen avdekket ikke at det foregikk godkjenningspliktig arbeid ved kontroll av antatt ulovlige verksteder. Ved kontroll av omlastingssentralen kontrollerte vi 20 kjøretøy. Ett kjøretøy hadde kjøreforbud, men dette ble ordnet opp i på stedet.

Mattilsynet gjennomførte 12 kontroller, herunder 10 restauranter og 2 butikker. I restaurantene fant vi at flere ikke har et fungerende internkontrollsystem for mathandteringen, for å sikre at sentrale krav i matregelverket overholdes. Vi fant usikre renholdsrutiner, manglende temperaturregistreringer og manglende merking og tildekking av mat/råvarer. Vi fant også noen feil i allergen-informasjonen bedriftene skal gi til kundene, for å opplyse om matens innhold av allergener. I tillegg fant vi små vedlikeholdsmangler. Mange av de kontrollerte bedriftene hadde også mange gode rutiner innarbeidet. I en av butikkene fant vi stedvis rot og dårlig renhold i lagerområdene, spesielt på kontaktflater og golv, og i butikkarealet. Videre fant vi at butikken pakker om enkelte tørrvarer og frysevarer i et område som ikke er tilrettelagt for det. Disse varene manglet delvis eller helt merking når varene ble lagt ut for salg. Vi fant og noen få varer i salg som manglet norsk/nordisk merking. Vi gjennomførte sporingskontroll på enkelte varer, og vi fant at matvarene kunne spores og at bedriftene hadde kontroll på dette.

Vi vil varsle vedtak om utbedringer til 4 bedrifter, og påpeke plikt om bedre etterlevelse av regelverk til 8 bedrifter.