Bakgrunnen for saken var at det i perioden 12. til 30. mars 2016 ble begått en rekke grove tyverier fra bolig i østlandsområdet med såkalt borremodus. Det ble borret hull i vindusrammen og deretter stukket et spesialtilpasset verktøy gjennom hullet slik at vinduet kunne åpnes.

På et av åstedene ble det funnet en hanske og hans DNA ble funnet på denne hansken. DNA-profilen var registrert i Sverige etter at han ble dømt der til fengsel i 4 år for en rekke boliginnbrudd med borremodus i perioden 2008 til 2010. Han ble utvist fra Sverige 14. august 2015.

På bakgrunn av DNA ble det foretatt en teleanalyse hvor mannens telefonnummer ble knyttet til de ulike åstedene. Telefonen hans var aktiv i Norge i perioden 8. mars til 30. mars 2016 og slo altså inn på basestasjoner som i tid og sted stemte med forholdene han ble dømt for.
Politiet fikk kartlagt en bil som kunne knyttes til ham, og bilen gikk inn i bomstasjoner sammenfallende med boliginnbruddene.

Han ble på bakgrunn av dette etterlyst internasjonalt og ble pågrepet i Tyskland i september 2016 for flere boliginnbrudd med borremodus. Han ble der dømt til fengsel i 4 år og 9 måneder og ble etter endt soning utlevert til Norge.

Retten la i likhet med påtalemyndigheten til grunn at utgangspunktet for straff var rett i underkant av 6 år, men la i større grad vekt på dommen fra Tyskland (jf. strl § 82 om etterskuddsdom) og kom til at hans tilståelse i retten samt den tyske dommen medførte at straffen ble satt til 3 år og 9 måneder. Han ble også idømt en rekke erstatningskrav fra de fornærmede.

Saken ble etterforsket ved Spesiell innsats, enhet vest i Oslo politidistrikt. Påtaleansvarlig var Mona Brandmo.