– Den siktede vil bli avhørt i løpet av dagen i dag, sier politiadvokat, Hellek Rue.

Politiet foretar teknisk og taktiske undersøkelser for å kartlegge hendelsesforløpet.

Det er ikke sikker ID på avdøde, og pårørende er derfor ikke varslet.

Politiet vil avholde pressekonferanse i løpet av dagen. Vi komme tilbake til tidspunkt.

Media

Talsperson i saken er politiadvokat Hellek Rue på telefon 40442240.