Forrige uke ble det kjent at Knut Smedsrud går midlertidig til Justis- og beredskapsdepartementet, og skal det neste året lede arbeidet med å revidere den nasjonale strategien for forebygging og håndtering av terror. Nå er hans midlertidige erstatter på plass.

– Jeg er veldig glad for denne muligheten, og ser fram til å bli bedre kjent med beredskapsavdelingen og politidirektoratet, sier Tone Vangen. Hun legger til at det er nyttig å se oppgaveløsninga fra ulike roller i organisasjonen. – Jeg kommer garantert til å lære mye, men tror også jeg har med meg nyttig kunnskap inn i POD, sier hun.

Knut Smedsrud starter i Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar, Tone Vangen tiltrer 1. februar. Jørn Schjelderup vil lede beredskapsavdelingen i perioden i mellom. Visepolitimester Heidi Kløkstad blir fra 1. februar politimester i Nordland.

– Jeg ser fram til å få Tone Vangen med på laget. Jeg er sikker på at hun med sin lange erfaring knyttet til både fag og ledelse vil tilføre oss mye det neste året, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Vangen har erfaring med krisehåndtering både gjennom ledelse av Hovedredningssentralen og som sokkelpolitimester. Jeg er også trygg på at Heidi Kløkstad med sin lange erfaring vil lede Nordland politidistrikt på en god måte, sier Bjørnland.