Politiet henlegger saken. Vi har ikke informasjon som tilsier at det har skjedd en straffbar handling. Ingen har hatt status som mistenkt eller siktet i forbindelse med funnet. Det foreligger ikke en klar konklusjon rundt dødsårsaken til fosteret.

Politiet kjenner identiteten til fosterets far og mor. Mor døde for flere år siden. Far er avhørt og fulgt opp av politiet. Andre etterlatte etter fosteret er orientert og vil om nødvendig bli fulgt opp.