UiT ble i oktober utsatt for faktura- og betalingsbedrageri.

Politiet har, i samarbeid med Kripos, forsøkt å identifisere gjerningspersonene i saken, men dessverre ikke lykkes.

Dette er alvorlig kriminalitet som kan ramme både enkeltpersoner og store offentlige og private foretak. Det er derfor særlig viktig å være på vakt og sikre gode rutiner ved blant annet betaling av faktura. Kriminelle utnytter ofte tidspress og særlig sårbare perioder, hvor det kan være vanskelig for enkeltpersoner i bedriften å ha full oversikt over hva som skal betales til hvem. Det er viktig å være klar over at offentlige anskaffelser blir kunngjort i offentlige registre, og at dette er informasjon som kriminelle kan utnytte.

Gjerningspersonene er ofte knyttet til internasjonale nettverk som er utfordrende å etterforske og identifisere, og pengene går ofte tapt. Det viktigste er derfor forebyggende tiltak for å unngå å bli lurt.