Etter nyttår vil innbyggerne i Sør-Vest politidistrikt ha avgrensede muligheter for å få nødpass. I dag kan innbyggere som bor nord for Boknafjorden få nødpass utenom ordinær åpningstid på Politihuset i Haugesund. Slik blir det ikke fra og med 2020.

- Fra og med neste år kan en kun få nødpass på passkontorer innenfor vanlige åpningstider, sier innføringsansvarlig for pass og nasjonale ID-kort i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun, og legger til at strengere internasjonale sikkerhetskrav til utstedelse av pass er bakgrunnen for beslutningen.

- Dersom en ved flere anledninger de siste fem årene har fått flere nødpass, eller har mistet et nødpass, kan prosessen med å få midlertidig pass ta tid. Det handler kort forklart om å sikre at pass og identitet ikke blir misbrukt. Det å belage seg på nødpass kan med andre ord være risikabelt med tanke på å få passet før en skal ut og reise, presiserer han.

Mange ber til nødpass

Sør-Vest politidistrikt utstedte i fjor 6174 nødpass. Av disse ble 296 skrevet ut i Haugesund, 169 på Karmøy, 137 på Stord og 53 i Vindafjord.

- Politidistriktet skriver ut flere tusen nødpass hvert år. Dette kunne ha vært unngått om flere av de som trenger nytt pass var ute i litt bedre tid, presiserer Optun, som har flere konkrete tips.

- Sjekk passet i god tid før reise, både ditt eget og andre familiemedlemmers. Det holder ikke bare å vite hvor passet er. En må også sjekke passets gyldighet før en bestiller reise. Er en ute i god tid kan en enkelt få time til nytt pass. Politiet.no gir god oversikt over hvilke timer som er ledige ved de ulike passkontorene i distriktet, eller andre steder i landet, understreker han.

- Skal du ut å reise med et nødpass, må du forsikre deg om at myndighetene godtar nødpass både på destinasjon og i transittland.

Kan bli kostbart

Konsekvensen av at en ikke har sjekket passet i tide kan være at en ikke får reise. Stavanger lufthavn politistasjon kan utstede nødpass utenom ordinær åpningstid, men det er ikke gitt at politistasjonen har kapasitet.

- Vi har begrenset kapasitet etter klokken 15 på hverdager, og i helger eller i forbindelse med høytider. Publikum vil bli betjent når det er ledige ressurser, men ventetid må påregnes da våre mannskaper kan være opptatt med blant annet grensekontroll, forklarer politiinspektør Kjetil Andersen ved Stavanger lufthavn politistasjon.

- Det er med andre ord tryggest å finne frem pass, og sjekke gyldighet, i god tid før avreise. Da unngår en unødig stress, og i verste fall økonomiske konsekvenser som følge av at en ikke kan gjennomføre en reise som alt er betalt, oppfordrer Kjetil Optun.