Politiets hederskors er den fremste etatsmedaljen i politiet, og utdeles for særdeles tjenestefull innsats. Medaljen deles ut av politidirektøren.

– Thor Langlis karriere markerer en enestående innsats som polititjenestemann med stor lojalitet og dedikasjon til samfunnsoppgaven, sa politidirektør Benedicte Bjørnland under utdelingen.

Langli har ved flere anledninger utvist særdeles fortjenstfull dyktighet, både som ansatt i beredskapstroppen, der han tjenestegjorde fra 1984 til 2001, og som innsatsleder ved Oslo politidistrikt. Langlis innsats under terrorangrepet på regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011 er godt kjent, og blir særlig fremhevet i begrunnelsen for tildelingen av hederskorset.

«Her ledet og koordinerte han politiets innsats og redningsarbeidet på fremragende måte under helt ekstraordinære dramatiske og krevende omstendigheter. Langlis ledelse bidro på avgjørende vis til å skape trygghet og ro i en ellers kaotisk og kritisk situasjon. Hans innsats var preget av særlig personlig dyktighet, og vesentlig utover det som kan forventes av ansatte i politiet», heter det i begrunnelsen.

I tillegg fremheves Langlis engasjement for å utvikle en felles plattform for nødetatene i forbindelse med pågående livstruende vold (PLIVO), og for polititaktikken i massetjeneste for å sikre politipersonell, publikum og demonstranter gjennom Mobilt innsats konsept (MIK).

«Hans initiativer har i vesentlig grad bidratt til å utvikle konseptene og gjøre dem instrumentelle i politiet. På denne måten har Langli anvendt sin kunnskap til å utvikle norsk politi til det beste for politiets ansatte og publikum», heter det i begrunnelsen.

Politioverbetjent Thor Langli har tjenestegjort i 41 år i norsk politi. Han ble utdannet fra Politiskolen i 1981, og har etter praksisår ved daværende Gudbrandsdal politikammer tjenestegjort sammenhengende ved Oslo politidistrikt. Han går av etter eget ønske med pensjon 31. desember 2019.