GPS-utstyret er dyrt og det er all grunn til å tro at det er grupper som er spesialiserte på denne typen virksomhet som står bak tyveriene.

Vi går nå inn i julehøytiden med svært begrenset aktivitet på anleggsområdene. Politiets oppfordring til firmaer som eier slike maskiner er derfor at man tar forholdsregler med tanke på å unngå tyverier. Enten kan man fjerne dette utstyret fra maskinene, eller at man i alle fall parkerer maskinene på områder som er godt opplyst og med innsyn.

Vi håper vi kan unngå å få tilsvarende tyverier fra vårt politidistrikt og vi har vært i kontakt med noen av de store entreprenørfirmaene for å advare mot denne typen kriminalitet, opplyser Fossan.