Åpning av Risør og Gjerstad lensmannskontor
Risør og Gjerstad lensmannskontor sine nye lokaler på Østebø i Risør.

Risør og Gjerstad lensmannskontor har tidligere vært plassert i Strandgata 10 i sentrum av Risør, men flytter nå noen kilometer nærmere E18.

Åpningen av det nye kontoret på Østebø skjer 7. januar klokken 12.00.

– Vi er veldig fornøyde med å flytte inn i større og bedre egnede lokaler. Dette blir viktig for de ansatte, men også for befolkningen i de kommunene Holt lensmannsdistrikt skal dekke, sier lensmann Odd Holum.

Ved det nye kontoret skal det jobbe politiansatte som skal komme hele lensmannsdistriktet til gode.

– Holt lensmannsdistrikt skal levere en helhetlig polititjeneste til innbyggerne i Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad, Åmli og Risør kommuner. Ved større hendelser vil Holt lensmannsdistrikt også kunne be om bistand fra politistasjonsdistriktene i Arendal og Grimstad, samt fra fellesenhetene i politidistriktet, sier Holum.

I Holt vil det være åpen ekspedisjon tre dager i uken. Tirsdag er det åpent ved kontoret i Åmli, mens det vil være åpent i Risør fra klokken 09.00 til 14.30 onsdager og torsdager. En av disse dagene vil bli i Tvedestrand når det nye kontoret åpner der.

– Men det er viktig for oss å presisere at det er mulig å gjøre avtale med politiet hver eneste dag ved å ta kontakt på telefon, uavhengig av ekspedisjonstid, sier Holum.

Lensmann i Holt lensmannsdistrikt, Odd Holum, vil være til stede på åpningen sammen med politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester Arne Sundvoll. I tillegg er alle ordførerne og rådmennene i de fem kommunene i Holt invitert til åpningen.

Media:
Kontaktperson for mediene i denne saken er lensmann i Holt lensmannsdistrikt, Odd Holum. Han kan nåes på telefon 38 13 69 61.