Oslo politidistrikt loggførte rundt 300 ulike oppdrag i tidsrommet fra kl.20 nyttårsaften til kl.06 natt til 1.nyttårsdag. Dette gjaldt alt fra fyrverkeri, rus, ordensforstyrrelser, ran, trusler, til slåsskamper og alvorlige tilfeller av vold – som saken på Haugerud. I denne saken fikk politiet kl 04.12 melding om det som ble beskrevet som en pågående slåsskamp. Tre patruljer ble sendt på oppdraget. Den første patruljen var på stedet kl.04.18. De to fornærmede ble ivaretatt av helse på stedet, deretter sendt til sykehus. Tre personer er senere pågrepet. Det pågår etterforskning i saken ved enhet øst.

Natt til 1. nyttårsdag er den desidert travleste tiden av året for politiet. På grunn av oppdragsmengden i dette tidsrommet, ble det ikke twitret om denne eller andre hendelser i de travleste timene. Operasjonssentralen i Oslo håndterer til enhver tid en stor mengde oppdrag. En del av disse går vi aktivt ut med informasjon om, men først må det gjøres en rekke vurderinger.

Informasjon som meldes til politiet kan for eksempel være usikker og mangelfull, i noen tilfeller også motstridende. I mange saker kan det være omstendigheter som gjør at vi må være varsomme med å omtale en sak før det er mer klarhet i hva som har skjedd. I andre saker kan vi rykke ut på en melding, hvor situasjonen viser seg å være noe helt annet når vi kommer på stedet enn den innledende informasjonen tilsa.

Det handler altså ikke om å fordekke eller holde tilbake informasjon, men om å være mest mulig presise i det vi formidler.

Politiet praktiserer åpenhet så langt det lar seg gjøre - det er i samme moment viktig å presisere at politiet er underlagt er rekke begrensninger og kan ikke dele all informasjon. Politiet må være varsomme med å videreformidle opplysninger som kommer direkte fra melder.

Når det kommer til opplysninger om personers bakgrunn, har politiet i utgangspunktet kun opplysninger om statsborgerskap. I en innledende etterforskningsfase av et straffbart forhold, er det ikke relevant for politiet å vite om foreldrene til de involverte har en annen landbakgrunn enn norsk. Men dersom det likevel skulle vise seg å være relevant, har politiet anledning til å innhente disse opplysningene i Folkeregisteret.

Når det gjelder saken på Haugerud, ser vi at vi burde vært raskere med å gi ut faktainformasjon i etterkant for å begrense spekulasjoner og påstander om hendelsen.