Berørte systemer

Det var i hovedsak to systemer som var berørt, men begge fungerer nå som normalt. Det gjaldt datasystemet Basis Løsning (BL), som er politiets straffesakssystem hvor opplysninger og dokumenter i straffesaker registreres.

I tillegg gjaldt det Datasystem for utlendings- og flyktningsaker (DUF), som er et elektronisk saksbehandlingssystem som benyttes i utlendingsforvaltningen. Dette berørte først og fremst personer som hadde bestilt time hos politiet for behandling av asylsøknader.

Politiet vil komme tilbake med oppdatert informasjon om situasjonen endrer seg.