Mannskapene måtte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring før de ble utstyrt med elektrosjokkvåpen.
Mannskapene måtte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring før de ble utstyrt med elektrosjokkvåpen.

Prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen (ESV) har pågått siden 1. januar 2019, og statistikken viser at mannskap i Sør-Vest politidistrikt har avfyrt ESV 13 ganger og truet med bruk av våpenet ved 18 tilfeller. Drivstøt er brukt én gang i løpet av det foregående året. De fleste oppdragene der det ble avfyrt ESV var i Stavanger, men våpenet ble også brukt i ett tilfelle på Stord, ett i Haugesund/Karmøy og ett i Søre Ryfylke.

- En rekke alvorlige hendelser ble løst ved bruk av maktmiddelet som har blitt utprøvd i politiet i et drøyt år. I flere av tilfellene der elektrosjokkvåpen ble brukt var politiet i kontakt med personer som truet med å skade seg selv eller andre. Det er politiets plikt å handle når liv og helse står i fare, sier prosjektleder i Politidirektoratet, Kjetil Lussand.

- Elektrosjokkvåpen kan være både effektivt og skadebegrensende, og har så langt blitt brukt på en fornuftig måte, mener hovedinstruktør for våpen i Sør-Vest politidistrikt, Øyvind Raustein.

I tillegg til Sør-Vest politidistrikt er Øst, Troms og Oslo en del av det toårige prøveprosjektet. Totalt ble ESV avfyrt 34 ganger i 2019. I samme periode ble det truet med bruk i 51 tilfeller, og gitt drivstøt to ganger.

For tidlig å konkludere

Det er bare utvalgte enheter i fire politidistrikt som deltar i prøveprosjektet, noe som betyr at ikke alle mannskapene bærer ESV i løpet av den toårige prosjektperioden. I Sør-Vest politidistrikt har en fokus på å kartlegge eventuelle forskjeller mellom by og bygd, og har valgt ut Stord, Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord, samt Stavanger og Ryfylke som de geografiske utprøvingsområdene.

- Det er for tidlig å konkludere. Prøveprosjektet går over to år og skal evalueres før en bestemmer seg om elektrosjokkvåpen skal innføres i politiet. Det vi kan si så langt er at rapportering om bruk og trusler om bruk er som forventet. I tillegg ser vi at terskelen for å avfyre elektrosjokkvåpen er høy, og at våpenet blir brukt i tråd med gjeldende instruks, sier Lussand.

Mer om bruk av elektrosjokkvåpen i 2019

Fakta om prøveprosjektet

  • Gjennom utprøving i fire politidistrikter (Oslo, Øst, Troms og Sør-Vest) ønsker Politidirektoratet (POD) å finne ut om elektrosjokkvåpen kan være et egnet maktmiddel i politiets virksomhet.

Vi ønsker svar på to sentrale spørsmål:

    • Om bruk av elektrosjokkvåpen kan redusere skader i forbindelse med politiets utøvelse av makt
    • Om bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse, både bruk av skytevåpen, slagvåpen og pepperspray

Dette vil ikke POD ha svar på før i 2021 – når prøveprosjektet er gjennomført og evaluert.

  • All bruk av elektrosjokkvåpen skal registreres. Prosjektet evalueres underveis og etter at utprøvingen er over. Utprøvingen varer i inntil to år.
  • 500 tjenestepersoner skal delta i prøveprosjektet. De skal dele på 70 våpen.
  • I Sør-Vest politidistrikt vil en se nærmere på forskjellen mellom by og land og har valgt ut tjenesteområder utifra det. De som skal delta i prøveordningen er operativt mannskap i Etne-Vindafjord og Sauda-Suldal, Stord og Stavanger.