Sør-Øst politidistrikt samarbeider med KRIPOS og PST. I løpet av det siste døgnet har det blitt publisert trusler mot skoler i store deler av landet.

Trusler av denne typen har ofte en smitteeffekt på andre.

Skolene er i normal drift etter anbefaling fra politiet. Dersom det oppstår behov for spesielle sikkerhetstiltak, vil skolene få melding om dette fra politiet.

Det er opprettet straffesak mot en tenåring fra Buskerud etter at vedkommende publiserte trusler på nettet i begynnelse av januar. KRIPOS identifiserte avsenderen av denne trusselen. Det er ikke noe som tyder på at denne avsenderen kan kobles til de tidligere truslene.