-Vi har over lengre tid sett at vi trenger å styrke oss innenfor trafikksikkerhetsområdet, og i større grad ta ansvar innenfor dette fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Runar Karlsen er den i politi-Norge som har mest kunnskap innenfor dette fagfeltet, og jeg er derfor svært glad for at han nå kommer til oss, sier avdelingsdirektør i Politifagavdelingen, Kristin Kvigne.

Runar Karlsen ser fram til å jobbe videre med dette ansvarsområdet i Politidirektoratet.

-Jeg takker for tilliten og ser frem til å arbeide videre med den viktige jobben politiet har med å forebygge alvorlige trafikkulykker og dermed også antallet drepte og hardt skadde på norske veier. Jeg ser frem til et godt samarbeide med internt i etaten og med de andre nasjonale samarbeidspartnerne i Vegmyndigheten, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk med flere, sier Runar Karlsen.  

Karlsen fortsetter i det Europeiske politinettverket ROADPOL og i det Nordiske samarbeidet SANT.

Fungerende UP-sjef, Jon Steven Hasseldal forlenges som UP-sjef ut sitt åremål. Det betyr at politimesterstillingen i Øst politidistrikt blir lyst ut så snart som mulig.