Politiet lyste i oktober i fjor ut en konkurranse i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og mottok tre tilbud. Tilbudene ble evaluert etter beste forhold mellom pris og kvalitet.

– Evalueringen av tilbudene viste at Legetjenester AS hadde det beste tilbudet samlet sett, med bred og relevant erfaring og praksis som leger. De var også konkurransedyktige på pris, forteller avdelingsleder Marianne Jakobsen ved felles enhet for juridisk, utredning og støttetjenester i Politiets utlendingsenhet (PU).

Et krav i denne anbudskonkurransen var at de aktuelle legene må følge Legeforeningens Etiske regler for leger.

Helsetilbud

Legetjenester AS består av tre leger som jobber turnus. Arbeidet går ut på å gi medisinsk oppfølging til beboere ved utlendingsinternatet i påvente av tvangsretur, samt delta under tvangsreturer ved behov.

I tillegg til tre leger fra Legetjenester AS er tre sykepleiere ansatt i Politiets utlendingsenhet med arbeidssted ved utlendingsinternatet på Trandum. To av disse sykepleierne har videreutdanning innen psykiatri.

– Vi mener vi med dette samlet sett har et forsvarlig helsetilbud ved utlendingsinternatet. Jeg ønsker likevel å understreke at vi alltid er åpne for tilsyn. Tidligere tilsyn har vært nyttige i jobben med å forbedre tjenestene vi har, forteller seksjonsleder Johan-Edvin Throndsen ved felles enhet for internat og flyplasslogistikk.

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet fastslo i desember 2017 at det ikke er anledning til at helsetjenestene ved utlendingsinternatet legges under kommunehelsetjenesten.

I juli 2018 opplyste Fylkesmannen i Oslo og Akershus at det ikke var grunnlag for videre tilsyn av helsetjenestene ved utlendingsinternatet.