Pågripelsene kommer etter en langvarig internasjonal etterforskning i en sak som gjelder smugling av store kvanta narkotika fra Danmark til Norge. To av personene er pågrepet i Danmark, og én person er pågrepet i Norge. De vil bli fremstilt for varetektsfengsling.

Det er gjort beslag av betydelig kvantum narkotika i Norge, som har blitt smuglet inn fra Danmark. Det er en dansk statsborger som er pågrepet i Norge. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

«Operasjon Hubris»

Saken inngår i Kripos satsing mot organiserte kriminelle nettverk, kalt «Operasjon Hubris». Denne har pågått siden våren 2018, og så langt er over 50 personer siktet i sakskomplekset.

I «Operasjon Hubris» er det gjort beslag av over 4 tonn hasj, 196 kg amfetamin, 71,5 kg kokain, 45 kg MDMA og 25 kg heroin. I Norge har Kripos samarbeidet med Agder politidistrikt, Sør-Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt.

Kripos utelukker ikke at «Operasjon Hubris» vil føre til flere pågripelser og ytterligere beslag av narkotika både i Norge og i utlandet.