På landsbasis er det 79 prosent som svarer at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet, mens det er 84 prosent i Oslo politidistrikt.
-Det er gledelig at innbyggerne har så høy tillit til oss. Våre ansatte jobber hele tiden for å gjøre oss fortjent til høy tillit, sier politimester Beate Gangås.

Trygghetsfølelse

I Oslo politidistrikt svarer 93 prosent av innbyggerne at de føler seg meget eller ganske trygg der de bor og ferdes. Dette er ett prosentpoeng lavere enn i fjor. Landsgjennomsnittet for 2019 er på 94 prosent.
-Den høye trygghetsfølelsen viser at Asker, Oslo og Bærum er trygge kommuner å bo og ferdes i. Det skal det fortsatt være, sier Gangås.

Inntrykk av politiet

Resultatene viser også at Oslo politidistrikt har best resultat når det gjelder innbyggernes inntrykk av om politiet kommer raskt ved akutt behov for hjelp. 64 prosent er helt eller delvis enig i dette og 17 prosent er verken enig eller uenig. På landsbasis er tallene henholdsvis 54 og 18 prosent.
-Dette viser at innbyggerne stoler på at vi kommer når det er akutt behov. Det er veldig bra. Vi kan ikke være over alt, men vi skal komme når behovet akutt, sier Gangås.

Frykter trafikk mest

Undersøkelsen viser at innbyggerne er mest bekymret for trafikkfarlige hendelser, svindel eller bedrageri på nettet.

Når det gjelder de som har vært i kontakt med politiet viser undersøkelsen at de som har levert anmeldelse er mindre fornøyd med kontakten enn de som var i kontakt for å få utført praktiske oppgaver (pass, tillatelser osv).

Om undersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen 2019 er laget av TNS Kantar for Politidirektoratet. 1400 personer er intervjuet i Oslo politidistrikt. På landsbasis er 8483 personer intervjuet. Intervjuene ble gjort i fjor høst.

Innbyggerundersøkelsen 2019 - resultater Oslo politidistrikt

Innbyggerundersøkelsen 2019 - resultater nasjonalt