Den nasjonale innbyggerundersøkelsen for 2019 viser at politiet vurderes noe sterkere på en del områder sammenlignet med 2018. Tendensen er noe lik for Innlandet politidistrikt.  I undersøkelsen går det frem at majoriteten av de som er spurt har tillit til politiet og at de føler seg trygge der de bor og ferdes. I Innlandet oppgir 83 prosent av innbyggerne å ha svært eller ganske stor tillit til politiet. I 2018 svarte 76 prosent det samme.

- 93 prosent oppgir at de føler seg trygge der de bor og ferdes i Innlandet. Det høye tallet viser at Innlandet er et trygt sted å være, og det jobber vi hver dag for at det skal være, sier Brekke.

48 prosent av Innlandets innbyggere har inntrykk av at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp. Dette er en økning fra 2018 hvor 41 prosent mente dette.

- Innlandet politidistrikt er landets største i geografisk utstrekning, vi kan ikke være tilstede overalt men er glad for inntrykket er at vi kommer da det er akutt behov for hjelp, sier Brekke.

35 prosent av befolkningen oppgir å ha vært utsatt for noe kriminelt i 2019, dette er et stabilt tall fra 2018. Flertallet av disse oppgis å være trafikkrelaterte lovbrudd.

Befolkningen i Innlandet er i økende grad bekymret for å bli utsatt for svindel eller bedrageri på internett. 35 prosent oppgir at dette er kriminalitet de bekymrer seg for, dette er en økning på 5 prosent fra 2018.

Innbyggerundersøkelsen nasjonalt er basert på totalt 8 483 telefonintervju. I Innlandet politidistrikt er det gjennomført 600 telefonintervju.