Kriminalitetstall og resultater Nordland 2019
Politiet i Nordland møter publikum under arrangementet Politiets dag 2019.
FotoPolitiet

Hvert år legger vi fram en årsrapport som synliggjør mange av disse resultatene og avdekker styrker og svakheter. Politiets arbeid og resultater påvirkes i stor grad av endringer i samfunnet, politiske føringer, ressurstilgang og av egne prioriteringer.

- Årsrapporten vi her legger fram viser at vi lykkes med mye og at vi ikke lykkes med å innfri like godt på samtlige felt, sier politimester Tone Vangen.

Her finner du årsrapporten .