Det ble igangsatt en større redningsaksjon etter at politiet klokken 20:41 onsdag kveld fikk melding om at det var hørt skrik og plasking fra Glomma, ved Glomma terrasse i Årnes. Cirka klokken 22:10 fant mannskaper fra brannvesenet en livløs kvinne i elva.

Det ble igangsatt hjerte- og lungeredning, og kvinnen ble fraktet til Ullevål universitetssykehus.

Politiet fikk ved 06-tiden torsdag morgen melding fra sykehuset om at kvinnen var død.

Kvinnen er i begynnelsen av 20-årene, og er utenlandsk statsborger. Så vidt politiet vet har kvinnen ingen pårørende i Norge, men dette er noe vi nå undersøker nærmere. Pårørende er således ikke varslet om dødsfallet.

Det er så langt ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart, men politiet vil foreta rutinemessig etterforsking for å bringe klarhet i hendelsesforløpet og dødsårsak. Saken etterforskes av Eidsvoll lensmannsdistrikt.

------------------------------------------------------------------

 Mediehenvendelser:

Rettes til Eidsvoll lensmannsdistrikt, ved Hege Cecilie Kvam, seksjonssjef etterforsking, telefon 64 99 39 97.