Øvingsvirksomheten vil foregå på dagtid, i områdene Hvam, Lahaugmoen og Berger på Skedsmokorset. Alle nødetatene vil være i aksjon.

Samvirke
- Det er den såkalte PLIVO-prosedyren, som betyr pågående livstruende vold, som øves. PLIVO er en felles prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i slike situasjoner. Derfor deltar mannskaper fra både politi, ambulanse og brannvesen, sier politiførstebetjent Martin Kristiansen ved Lillestrøm politistasjonsdistrikt.

Nødvendig trening
Treningen er nødvendig for at politiet og de andre nødetatene skal være best mulig rustet til å håndtere de mest alvorlige og krevende oppdragene.

Synlig aktivitet
For publikum vil øvingsaktiviteten innebære synlig aktivitet fra nødetatene, blant annet i form av bevæpnet politi og utrykningskjøring. I nærheten av øvingsområdene vil det kunne høres smell, skyting og skrik fra personer som spiller skadd.

Øvingsområdet kan bli merket med øvingsskilt og personell iført refleksvester vil passe på at uvedkommende ikke kommer inn i øvingsområdet.

Ikke farlig
- Øvelsen er selvsagt ikke farlig for befolkningen Noe trafikale utfordringer kan oppstå, men politiet vil forsøke å minimere dette, sier politiførstebetjent Kristiansen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pressehenvendelser 
Rettes til pressevakt, stab for kommunikasjon: 488 66 885.