Det er jevnt stor pågang på timebestilling ved våre passkontor på Grønland og i Sandvika. Vi har iverksatt flere tiltak og forsøker så langt det lar seg gjøre å imøtekomme dagens behov. Ledige timer legges ut 90 dager frem i tid. Foruten de timene som allerede er tilgjengelige, legger vi fortløpende ut flere timer ved kapasitet – så vi oppfordrer alle som ønsker time om å sjekke jevnlig på politiets nettsider: www.politiet.no/tjenester/pass

- Fra 1. april vil passkontorene våre ha bedre kapasitet, sier leder ved passavsnittet, Lars Borge Blomquist. Vi kommer også til å holde lørdagsåpent på Grønland fra 4. april til og med 27. juni (bortsett fra påskeaften lørdag 11. april) for å ta unna etterspørselen på timebestilling før sommeren. Vi ber de som ikke har umiddelbart behov for nytt pass om å vente til vi har bedre kapasitet i april.

Politiet oppfordrer generelt alle til å være tidlig ute med å søke om nytt pass, og sjekke om passet er gyldig før bestilling av reise utenlands. Dette gjelder hele reisefølget.

Det blir mulig å bestille time samme dag fra 14. april (oppdatert 2. april)

Fra og med 14. april vil det i Oslo politidistrikt kun være mulig med forhåndsbestilt time for søknad om pass. Det vil derfor ikke lenger være mulig med fysisk oppmøte til drop-in.

- Vi ønsker likevel å tilby en god løsning for de som trenger nytt pass, også når det haster å få time. Fra 14. april legger vi derfor ut et begrenset antall ekstra timer per dag på våre nettsider, sier Borge Blomquist. Vi ser samtidig at det er mange som ikke dukker opp til timen sin. Personer som har bestilt time oppfordres til å avbestille dersom de ikke skal benytte den, slik at timen kan bli tilgjengelig for andre.

I helt spesielle tilfeller, for eksempel personer som skal reise til et land som ikke godkjenner nødpass og kan dokumentere at reisen er snart forestående, vil vi så godt vi kan bistå disse raskt. Disse personene oppfordres til å kontakte oss på telefon eller pr. e-post i forkant, eller ta kontakt i publikumsvakten ved ankomst.

Oppdatert 24.02.2020 og dato korrigert 02.04.2020.