Denne måneden har det vært oppstart for et prøveprosjekt hvor Troms politidistrikt jevnlig skal utføre ruskontroller av besetningsmedlemmer om bord i fly.

Både Troms, Trøndelag og Vest-politidistrikt skal nå teste ut i hvilken grad rutiner og prosedyrer fungerer.

Skal innføres nasjonalt

Planen er at prøveprosjektet skal evalueres og innføres nasjonalt ved alle flyplasser i Norge.

Testperioden varer i første omgang fram til mai 2020.

– Rusmiddelkontroll av besetningsmedlemmer om bord i fly er viktig for flysikkerheten og tryggheten for enhver både i lufta og på bakken, sier stasjonssjef ved Tromsø politistasjon Anita Hermandsen.

Hun forteller at politiet i tiden framover vil teste besetningsmedlemmer om bord i både passasjerfly, privatfly og cargofly.

– I Tromsø har vi tidligere ikke drevet slik kontroll, men rusmiddelkontroll på flyplasser er ikke vesentlig annerledes enn rusmiddelkontroll i trafikken på veiene.

Politidirektoratet har gitt tre politidistrikt i oppdrag å være pilot på bakgrunn av EU direktiv for besetningsmedlemmer om bord i fly, som gjelder i Norge fra august 2020.

Blåste over første uken

Allerede første uken av prosjektet i Tromsø ble et av mannskapet på et passasjerfly på Tromsø lufthavn siktet, etter å ha blåst til over lovlig verdi på alkometer.

Vedkommende ble tatt med til legevakt for blodprøve.

Det vises til luftfartslovens § 5 – 6 tredje ledd, som fastslår at besetningsmedlemmer som blir ilagt straff for å ha gjort tjeneste om bord i luftfartøy i ruspåvirket tilstand skal få tilbakekalt sertifikatet for minst ett år.

Dette gjelder også ved brudd på forbudet mot å innta rusmidler i seks timer etter endt tjeneste i § 6-12. Luftfartstilsynet vil etter varsel fra politiet om slike forhold utferdige vedtak etter denne bestemmelsen.

Ønsker å forebygge

Politiinspektør i seksjon for forebygging og etterretning i Politidirektoratet, Elin Lien, sier at politiets hovedstrategi er å forebygge.

– I lufthavner er ruskontroller av piloter, styrmenn og kabinpersonell et viktig forebyggende tiltak, som vi mener bidrar til økt sikkerhet i luftfarten. Sammen med flyselskapenes egne rutiner for å forebygge at ansatte møter beruset på jobb, gir tiltakene i sum et godt bidrag for å forebygge uønskede hendelser i luftfarten.

Hun sier også at endring i regelverk, utvider politiets tilgang til å foreta promille og rustester også av flyveledere og bakkepersonell.

– Dessverre viser forrige ukes sak ved Tromsø lufthavn, samt tidligere saker ved Oslo lufthavn nødvendigheten av dette. Fra august i år vil det gjennomføres rus/promillekontroller på de fleste av landets lufthavner.