Selve ordningen med høyere bøtesatser er ikke ny. Politidistriktet har i en periode på 10 år gitt høyere bøtesatser i bestemte områder knyttet til salg av narkotika.

Ordningen har vært prøvd i retten flere ganger, også i lagmannsrett og høyesterett.  Tiltaket har vært rettet mot selgere og ikke mot de mest ressurssvake misbrukerne.

Fra 1. januar i år ble ordningen utvidet til å gjelde flere områder, som bestemte lokalområder og situasjoner, utenfor skoler, barnehager, i bomiljøer, kjøpesentre, på idrettsarrangementer eller ved festivaler. Som for eksempel Mortensrud senter, Bogerud T-bane, Sandvika storsenter, Norway cup, ungdomsskoler i Lommedalen.

Politiet har ønsket å sende et tydelig signal om at narkotikaomsetning er uakseptabelt der barn og unge ferdes. Hensikten har vært å hindre og forebygge at ungdom eksponeres for utrygge situasjoner, og kommer i situasjoner der de kan rekrutteres til narkotikaomsetning.

Målet med ordningen har vært å oppnå en normdannende effekt.

Politimesteren har besluttet at ordningen med høyere bøtesatser inntil videre stilles i bero, og at det skal tas en vurdering av om ordningen virker etter intensjonen og om den har ønsket effekt.