9. mars: Øvingsvirksomheten i uke 11 er nå avlyst pga koronaviruset. Det blir gjort kontinuerlige vurderinger om øvelsene i uke 12 og 13 blir avholdt.

Øvingsvirksomheten vil foregå både på dagtid og ettermiddag/kveld i hele Innlandet.

I områdene Hadeland, Vestre Toten, Hamar, Lillehammer, Elverum, Ringsaker, Vinstra, Lesja, Vågå og Lom vil det være aktivitet i perioden. Alle nødetatene vil være i aksjon.

Samvirke

Øvelsene er del av innsatspersonellets årlige treningsprogram. Nødetatene vil øve på håndtering av pågående, livstruende vold (PLIVO). Det er en felles prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i slike situasjoner.

Treningen er nødvendig for at politiet og de andre nødetatene skal være best mulig rustet til å håndtere de mest alvorlige og krevende oppdragene.

Synlig aktivitet

For publikum vil øvingsaktiviteten innebære synlig aktivitet fra nødetatene, blant annet i form av bevæpnet politi og utrykningskjøring. I nærheten av øvingsområdene vil det kunne høres smell, skyting og skrik fra personer som spiller skadd.

Antall deltagere vil variere fra dag og sted, men ca 20-50 personer hver dag, og deltagerne inkluderer politi, brannvesen, helsevesen og andre som deltar i planleggingen og utførelsen av øvelsene.

Øvingsområdet kan bli merket med øvingsskilt og personell iført refleksvester vil passe på at uvedkommende ikke kommer inn i øvingsområdet. Øvelsen er ikke farlig for publikum og vil i svært liten grad påvirke befolkningen.