Artikkelen er oppdatert 9.september med planlagt tidspunkt for når nye pass og nasjonale ID-kort kommer. "Høsten 2020" er oppdatert med oktober for nye pass og november for nasjonalt ID-kort.

Nye pass kommer etter planen i oktober og nasjonalt ID-kort i november. Vi kan ikke utelukke at koronapandemien som påvirker hele samfunnet, også kan påvirke lanseringstidspunktet for nye pass og nasjonalt ID-kort. Dette kommer vi i så fall tilbake til.

Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres ved utstedelsen, og de nye dokumentene er vanskeligere å forfalske.

–Det har vært forsinkelser i arbeidet med pass- og ID prosjektet, men planen er fortsatt å lansere nye pass og ID kort i år. Det er et høyt prioritert tiltak for politiet, sier Håkon Skulstad, assisterende politidirektør.

Sikker utstedelse av pass og de kommende nasjonale ID-kortene er viktig for å nå målet om at en person kun skal ha en identitet i Norge.

Passet gjelder til utløpsdato

Selv om det kommer nye dokumenter blir det ikke nødvendig for de som har gyldig pass i dag å søke om et nytt.

–Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato. Du trenger derfor ikke å søke om nytt pass før det gamle utløper, sier Skulstad.

Har styrket ID-kontrollen

Selv om det har vært forsinkelser i arbeidet med de nye dokumentene, har politiet de siste årene iverksatt flere tiltak for å styrke sikkerheten rundt utstedelsesprosessen av pass og de kommende nasjonale ID-kortene.

 • Det er etablert 79 nye pass og ID-kontorer tilpasset nye sikkerhetskrav
 • Nye biometrikiosker og andre verktøy for ID-kontroll og saksbehandling er tatt i bruk
 • Økt kompetanse innen ID-kontroll

For å sikre forutsigbarhet for brukerne har alle pass- og ID-kontorene fått timebestilling på politiet.no.

Avsluttet arbeid med saksbehandlerløsning

For å sikre en raskere lansering har politiet avsluttet arbeidet med ny saksbehandlingsløsning, og vil bruke og videreutvikle dagens saksbehandlingssystem til å lansere nye pass og nasjonale ID-kort.

Nye kiosker for opptak av biometri, ny kø- og timebestillingsløsning og annet utstyr til pass og ID-kontorene videreføres i tråd med opprinnelig avtale med leverandøren. Dette er løsninger som allerede er tatt i bruk. 

– Politiet skal levere innenfor de økonomiske rammene vi har fått i statsbudsjettet, selv om arbeidet med ny saksbehandlingsløsning avsluttes, sier Skulstad.

De fleste merknadene påpekt av Riksrevisjonen lukkes før de nye passene og ID-kortene lanseres i 2020. De som står igjen innarbeides gradvis fra lansering og utover.

Illustrasjonsfoto av et nasjonalt ID-kort
Slik vil det nasjonale ID-kortet se ut.
FotoPolitiet

Fakta om nye pass og ID-kort

 • Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato. Du trenger derfor ikke å søke om nytt pass før ditt gamle utløper.
 • Det nasjonale ID-kortet er et offentlig utstedt ID-dokument. Det er frivillig å ha et nasjonalt ID-kort.
 • Du kan benytte kortet når du ønsker å legitimere deg og når det er krav om legitimasjon, for eksempel på posten og i banken.
 • Du kan benytte ID-kortet som reisedokument i EØS-området, slik du i dag benytter passet. Hvis du skal reise utenfor EØS-området, må du ta med deg pass.
 • Personer som av ulike årsaker ikke oppfyller vilkårene for et reisedokument, for eksempel folk som har et vedtak om nektelse av pass, kan få et nasjonalt ID-kort uten reiserett til legitimasjonsformål.
 • Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan også utstedes til mindreårige mellom 13 og 18 år uten samtykke fra foresatt. Likevel vil mange personer i denne kategorien måtte møte hos politiet med en foresatt, for at politiet kan gjøre en fullverdig vurdering av om identiteten er godtgjort.
 • ID-kortet er på størrelse med andre plastkort vi har i lommeboken.
 • I statsbudsjettet legges det til grunn at det blir samme pris for pass og ID-kort. 570 kr for voksne, 342 kr for barn.
 • Publikum vil kunne bestille time på politiet.no for å søke om nasjonalt ID-kort, på samme måte som pass. Man vil kunne søke om nasjonalt ID-kort på alle pass- og ID-kontorer i Norge.

Mer informasjon om nye pass og nasjonale ID kort kommer.