Det er nå besluttet at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs i politidistriktet avlyses. Møtevirksomhet skal begrenses til et minimum, og ved interne møter legges det opp til utstrakt bruk av telefon- og videomøter. Politiet vurderer fortløpende om flere tiltak skal innføres og om tiltak kan oppheves.

-Vi følger de til enhver tid gjeldende rådene fra norske helsemyndigheter for å hindre smitte av ansatte, mellom ansatte og personer vi møter i tjenesten, sier stabssjef Pål Erik Teigen.

Innlandet politidistrikt har i dag satt stab for å sikre god koordinering internt i distriktet.

-Vi kan bekrefte at Innlandet politidistrikt har ansatte i karantene, men av beredskapshensyn ønsker vi ikke å gå inn på detaljer om hvor mange vi har hjemme fra jobb, eller hvilke enheter som er berørt, sier Pål Erik Teigen.

Teigen understreker imidlertid at politiets operative evne og beredskap er ivaretatt.